generalforsamling

 Der er generalforsamling   

 

Aktive Seniorer Assens

 

Afholder ordinær generalforsamling

 

 ail