generalforsamling

 Der er generalforsamling   

 

Aktive Seniorer Assens

 

Afholder ordinær generalforsamling når vi må igen 

Kontigent kan indbetales på 

Kan indbetales på kontonr.: 0828 208167

 

 ail

 
What do you want to do ?
New mail