Alle indendørs aktiviteter starter  først efter sommerferien.

 

 Petanque Starder d: 09.04.2021

og 

Traveture: 13.04.2021

 

 

 
Vi håber ikke det varer alt for længe, men vender tilbage, lige så snart vi har nyt.
 
Kontigent for 2021 Kan indbetales på kontonr.: 0828 208167
 
 
 
 
 
 

 

Aktive Seniorer, Assens. 

aktivsen@gmail.com

Pga. Covid 19 skal du gå ind på hjemmesiden under aktiviteter, hvor der vil fremgå med tid og sted for den aktivitet du har valgt.

Foreningen er en sammenlægning af foreningerne Aktive Ældre, Assens og Senior- og Efterlønsklubben, Assens.

Medlemskab baserer sig på seniorer fra ca. 60 år og opefter bosat i Assens Kommune. Hvis særlige forhold gør sig gældende, kan også personer fra andre kommuner dog optages.

Foreningen formål er at styrke sammenholdet blandt sine medlemmer ved at tilbyde primært fysiske aktiviteter, men også mere sociale. Mere om dette fremgår af aktivitetslisten

 

 
What do you want to do ?
New mail
 
What do you want to do ?
New mail
 
What do you want to do ?
New mail
 
What do you want to do ?
New mail
 
What do you want to do ?
New mail
 
What do you want to do ?
New mail
20948195 hk.christensen@youmail.dk